Välkommen

Nyheter


2024/04/02

Grovsopning av parkeringar flyttad

Vi fick sen info måndag 1 april om att vår förvaltning flyttar fram grovsopningen av våra parkeringar pga vädret som förväntas resten av denna vecka. Ny tid kommer anslås via skyltning när vädret är lämpligare.


2024/03/14

Boendeinformation

• Under V 12 kommer den första grovsopningen i området att ske preliminärt. Det är lite beroende på hur vädret ser ut att vara då och även bli veckan efter men planen för stunden är att det genomförs under V 12. Vi önskar att alla sopar fram grus från sitt egen entré så att det går lättare att få med allt när de kommer med maskiner sen och sopar. • Vi har förhandlat fram ett nytt avtal med Mälarenergi för att kunna sälja eventuell överproduktion av el från våra solceller på öppna marknaden. From 2024-04-01 har vi även förhandlat fram ett nytt avtal med Mälarenergi för vår resterande elkostnad i området. Vi har tidigare haft ett avtal där priset varit bundet i två år och nu har vi kommit överens om att nytt bundet avtal på ett år men med ett avsevärt lägre pris vilket är ekonomiskt väldigt gynnsamt för vår föreningen. From februari så är också den fasta avgiften som i januari 2024 steg till 465:-/mån borttagen som vi tidigare utlovat. Detta innebär att man som boende enbart betalar sin faktiska förbrukning till Mälarenergi from februari och det syns på den faktura som i dagarna skickats ut. • Gällande arbetet med att filma/undersöka avloppsledningarna i de huskroppar som har och över tid har haft störst problem med återkommande stopp i avloppen så har vi nu fått en återkoppling från vår tekniska förvaltning. De kommer tillsammans med Spolpatrullen informera oss om ett förslag på lösning och även hur det arbete som behöver göras kommer påverka er boende. Ett informationsmöte med berörda boende kommer kallas till så snart vi har all info vi behöver för att gå vidare. Den huskropp som för stunden är filmad och som i första läget berörs av åtgärder är Vintervägen 85 – Vintervägen 95. • Vi kommer under våren/sommaren säja 2st befintliga hyresrätter som sedan omvandlas till bostadsrätter. När dessa är sålda återstår 7st hyresrätter i föreningen. • Årsstämman för BRF Vintervägen är planerad till måndag 27 maj kl.18.00 i Hökåsenskolans matsal. • Gällande vita fasadplåtar som tappar färg så kommer vi under våren gå ut och kontrollera var det under vintern släppt och behöver bytas. Vi har flera boende som redan hört av sig till oss gällande detta och dessa är med på vår förteckning som vi sedan kommer lämna till vår förvaltning/plåtslagare för beställning av plåtar och arbete. Om någon har plåtar på sin innergård/atriumgård och inte har anmält detta tidigare kan ni ta kontakt med någon av oss i styrelsen så samlar vi ihop samtliga innan vi beställer material och arbete. Preliminär start för byte av dessa plåtar är under sommaren och sannolikt i augusti så vi önskar få eventuella ytterligare beställningar senast i slutet av april om möjligt. • Under våren/sommaren kommer björkarna vid bägge parkeringarna att beskäras och tas ner i omfång. • Vi kommer med hjälp av vår tekniska förvaltning att se över planteringen vid flaggstängerna. Tanken är att ta bort befintliga buskar och ersätta dessa med olika former av blommor och finare planteringar. • Vi vill påminna om att vi har en hjärtstartare i föreningen och den är placerad i tamburen vid tvättstugan. Skyltar är uppsatt utvändigt för att visa detta.


2024/01/30

Information om skadedjur

Om någon observerar skadedjur inomhus eller i anslutning till sin tomt behöver man själv ringa till Länsförsäkringar och anmäla detta. Ring på 021 - 19 01 00 och uppge din adress samt föreningens försäkringsnummer som är 2373391. De kommer då att skicka ut en skadedjurstekniker.Nyhetsarkiv


Föreningen ligger belägen norr om Västerås i stadsdelen Hökåsen. Bostäderna byggdes 1973 och består av 16 st radhuskroppar i ett plan som inrymmer 106 lägenheter. I området finns tillgång till en gemensam tvättstuga, festlokal, lekpark med tillhörande idrottsplan med konstgräs, boulebana samt grillplatser. Barn- och familjevänligt bostadsområde med närhet till skola(förskoleklass tom årskurs 6), förskolor, livsmedelsbutik, postombud, pizzeria/restaurant, badplats, motionsspår/utegym mm.Föreningens ekonomiska förvaltare är MBF och teknisk förvaltning samt felanmälan ombesörjs av Svensk Bygg & Förvaltning AB.