Nyhetsarkivet

2020-04-03

Com Hem stänger ner det analog nätet !

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och?de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu. Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något. Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen.?Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering. Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem? Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet. Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband. Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play. Mer information All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått. Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.


2020-06-29

Förtydligande stadgar

Vi vill förtydliga vad som gäller om man vill göra större förändringar in eller utvändigt i sin lägenhet. I enlighet med BRF Vintervägens stadgar och § 27 gäller följande. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar: • Ingrepp i en bärande konstruktion • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten • Annan väsentlig förändring av lägenheten Ett exempel på ”annan väsentlig förändring av lägenheten” är t.ex. installation av en luftvärmepump eller liknande. Detta är något som är inte är tillåtet. Om det kommer till styrelsens kännedom att en sådan installation har skett utan att man varit i kontakt med styrelsen först kommer vederbörande att få återställa lägenheten till det skick den var innan ingreppet utfördes. För att ytterligare förtydliga § 27 i våra stadgar kan vi upplysa om att denna paragraf är identisk med § 7 i bostadsrättslagen.


2020-06-29

Ordningsregler idrottsplan

Vi vill informera om att alla boende på Vintervägen har rätt till lugn och ro efter kl.22.00 så senare än så är det inte tillåtet att spela på planen. Detta alla former av bollspel på planen. Om detta inte följs kan föreningens vaktbolag komma att påkallas för att säkerställa så denna tidsregel följs. Vänligen respektera denna regel tack.