Nyhetsarkivet

2020-09-24

Beslut om ändring av stadgar

Vi har nu 2st beslut för att göra en ändring i föreningens stadgar vilket är det som krävs för en stadgeändring. I § 9 Styrelse kommer ett tillägg att göras som innebär följande. Sittande styrelse för BRF Vintervägen får endast ta investeringsbeslut på max 700 000. Om man ser behov av att besluta om högre belopp måste en extra föreningsstämma kallas samman för beslut.


2020-09-24

Rensning av fläktar och ventilation

Vi har beslutat att föreningen ska ta in en aktör som rengör frånluftskanaler och köksfläktar samt kontrollerar och vid behov justerar friskluftsventiler i samtliga lägenheter i området. Detta är viktigt då det kan orsaka problem med såväl fukt i badrum samt dåligt luftflöde i lägenheten. Arbetet kommer utföras av Ventilation & Comfortteknik och är planerat att genomföras under hösten 2020. Separat information om tidsplan kommer delas ut i anslutning till start av arbetet.


2020-10-02

Intresseförfrågan laddplats till elbil

Vi har för avsikt att under hösten 2020 upplåta 3st av våra befintliga gästparkeringar på den södra parkeringen till laddplats för elbil. Dessa platser kommer alltså enbart vara till för elbilar. Det kommer gå att hyra en plats om man önskar och det kommer då precis som en vanlig el-plats för motorvärmare ske mot en kostnad/månad. Exakt kostnad är i dagsläget inte fastställd men det kommer att vara dyrare än vad en el-plats(200:-/mån) är. Så snart vi vet vad det totala priset för detta blir samt hur mycket själva elförbrukningen i samband med laddning är i genomsnitt/bil kommer vi ta beslut om vilken fast månadskostnad det kommer vara för att hyra en av dessa platser. Det vi nu önskar få in är intresseanmälningar för en sådan parkeringsplats så att vi kan bilda oss en uppfattning om intresset/behovet nu och framöver.