Nyhetsarkivet

2019-12-03

Ingen avgifts/hyreshöjning för bostadsrätter 2020

Styrelsen har i samråd med vår ekonomiska förvaltare MBF beslutat att låta avgiftern/hyrorna för alla bostadsrätter vara oförändrade för 2020. Vi har ett fortsatt väldigt bra kassaflöde och vår ekonomi är i god ordning. Preliminära utfallet för 2019 visar på ett fortsatt positivt resultat och förutsättningarna inför 2020 ser mycket bra ut.


2019-12-03

Nya parkeringstillstånd för 2020

Under V 49 kommer nya parkeringstillstånd för 2020 att delas ut till samtliga boende i området. Om någon behöver ett extra så kontaktar ni bara någon i styrelsen så löser vi det.


2020-01-21

Skadegörelse

Under den sista tiden har vi tyvärr drabbats av en viss skadegörelse i området. Det har kastats in stenar genom fönster i lokalen samt i en lägenhet bredvid lokalen och det har även varit skadegörelse på en bil vid norra parkeringen( den som är vid lokalen ). Om någon sett något vill vi uppmana att anmäla detta till polisen. Samtliga inträffade ärenden är polisanmälda.