Nyhetsarkivet

2021-08-01

Fortsatt arbete med vita fasadplåtar

Arbetet med att byta ut vita fasadplåtar som flagnar/tappar färg kommer att återupptas efter semestern. En utvändig besiktning kommer genomföras och de plåtar som syns utifrån att de tappar färg kommer bytas under september och oktober.


2021-09-13

Restriktioner tas bort 29 september

Med anledning av att FHM har tagit bort nuvarande restriktioner from 29/9 så gäller heller ingen begränsning för hur många man får vistas samtidigt i vår lokal.


2021-09-20

Trivseldag

Lördag 9 oktober kl.10.00.13.00 kommer föreningens gemensamma trivseldag genomföras igen. Vi samlas vid undercentralen bredvid tvättstugan för att fördela ut arbetsuppgifter för dagen mm.