Nyhetsarkivet

2024/01/30

Information om skadedjur

Om någon observerar skadedjur inomhus eller i anslutning till sin tomt behöver man själv ringa till Länsförsäkringar och anmäla detta. Ring på 021 - 19 01 00 och uppge din adress samt föreningens försäkringsnummer som är 2373391. De kommer då att skicka ut en skadedjurstekniker.


2024/06/19

Ordning och reda i miljöbodarna

Vi ser tyvärr att det blir allt vanligare att det kastas föremål/avfall i våra miljöbodar som ska lämnas till återbruket. Det är framförallt stora wellpappkartonger som ökat men det kastas även olika former av möbler och annat som absolut inte ska kastas i våra miljöbodar. Det är framförallt i miljöboden på den södra parkeringen (vid tvättstugan) som det missbrukas mest men det förekommer även i den vid norra parkeringen. Detta medför allt högre kostnader för föreningen vilket känns väldigt tråkigt och helt onödigt. Om vi inte omgående ser en positiv förändring gällande detta så kommer vi tvingas att diskutera om vi behöver höja avgifterna för alla boende med anledning av detta. Detta är något som vi verkligen inte vill men om det inte blir en förändring så ser vi tyvärr ingen annan utväg. Ta nu ett gemensamt ansvar och respektera att det som inte får lämnas i våra miljöbodar lämnas på återbruket framöver.


2024/06/19

Glad midsommar

Vi vill från styrelsens håll önska alla boende på Vintervägen en glad midsommar.