Nyhetsarkivet

2021-11-19

Information om månadsavgifter/hyror

Vi har i samråd med vår ekonomiska förvaltare MBF beslutat att låta avgifterna för alla bostadsrättsinnehavare vara oförändrade för 2022. Föreningens ekonomi är fortsatt mycket stabil. Vi har ett väldigt positivt kassaflöde och vårt preliminära bokslut för 2021 ser positivt ut enligt vår ekonomiska förvaltare. Med anledning av detta ser vi till vår stora glädje ingen anledning att höja några avgifter för 2022. Med vänliga hälsningar Styrelsen Vintervägens BRF


2021-11-19

Byte av användarnoder för internet

• För att underlätta och utveckla möjligheten till snabbare internet i våra lägenheter har vi beslutat att byta ut våra befintliga användarnoder. Idag har vi 250/250 som hastighet in i våra huskroppar men i princip alla bostadsrätter har användarnoder som begränsar surfhastigheten ut till 100/100. En ny användarnod kommer alltså installeras i varje lägenhet för att möjliggöra obegränsad surfhastighet ut. Föreningen har slutit ett avtal med Fibra som kommer att utföra detta arbete på plats i området under vår/sommar 2022. Mer information om detta kommer fortlöpande. I samband med att detta sker så kommer det även installeras i föreningslokalen vilket kommer möjliggöra att vi kan ha ett Wifi där som man kan koppla upp sig på. Kostnaden för detta projekt kommer föreningen stå för.


2021-12-20

Spolning av is

Idag måndag 20 december startar vi upp med spolning av idrottsplanen med förhoppningen om att kunna ha åkbar is tills i helgen. Vi tar ut målen från planen och kommer under tiden hålla den låst men när planen är upplåst och målen på plats är det bara att ta på sig skridskorna och hjälmen och åka.