Nyhetsarkivet

2019-10-24

Tack

Vi vill tacka alla som deltog på föreningens gemensamma trivseldag lördag 12 oktober. Det var väldigt roligt och mycket uppskattat att så många deltog.


2019-10-24

Genomförd besiktning av vita fasadplåtar

Besiktningen av de vita fasadplåtarna på innergårdar och altaner är nu klar. Vi inväntar nu en offert från Västerås Byggservice och därefter kommer vi tillsammans att besluta om när vi genomför detta arbete. Vi har för avsikt att det ska klart senast hösten 2020.


2019-10-24

Borttagning av löv i området

Under V 44 kommer löven som fallit i området att tas bort.