Nyhetsarkivet

2022-06-07

Viktig information om skadedjur

Vi har fått in ett antal observationer av skadedjur i vårt område under senaste tiden. Med anledning av detta så har vi idag (2022-06-07) varit i kontakt med Anticimex som kommer att placera ut fällor på ett flertal platser där råttor varit synliga på allmänna ytor i området. Det som är oerhört viktigt är att du/ni som drabbas av skadedjur i anslutning till er tomt/altan själva ringer till Länsförsäkringar på nummer 021 – 19 01 00 och anmäler detta. Detta då Anticimex inte längre har avtal med Länsförsäkringar vilket gör att vi från styrelsen inte kan anmäla detta. När ni pratar med Länsförsäkringar uppger ni adress samt vårt försäkringsnummer som är 2 373 391 så att ni inte själva behöver bekosta detta. De kommer de skicka ut en tekniker som sätter ut fällor i anslutning till just din/er tomt eller altan. För att minimera detta problem framåt är det enligt Anticimex i första hand två saker som vi alla behöver hjälpas åt att göra för att få bukt med problemet. • Matning av småfåglar utanför sin lägenhet och på sin tomt är och har sedan en tid varit absolut förbjudet och får inte förekomma. Vänligen respektera detta för allas trevnads skull. I de fall där vi ser att man fortfarande matar fåglar på olika sätt kommer vi från styrelsen att ta kontakt de berörda och påtala vad som gäller och att detta måste upphöra. • Kompostsopor som ska slängas i våra miljöbodar får absolut inte ställas utanför entrén. Antingen förvaras detta inomhus eller så slängs det direkt i miljöboden. Det finns naturligtvis flera orsaker till att det finns skadedjur i området men det är enligt Anticimex i första hand dessa två som är huvudorsakerna. Med vänliga hälsningar styrelsen för BRF Vintervägen


2022-06-17

Nya bommar till infarter i området

Vi har valt att byta ut de tidigare bommarna som vi haft vid våra infarter. De nya bommarna är lättare och öppnas precis som tidigare med lägenhetsnyckel men med den skillnaden att de öppnas inåt och inte uppåt.


2022-06-21

Glad midsommar

Vi vill från styrelsens håll önska alla boende i BRF Vintervägen en glad midsommar.