Bostadsrättsförsäkring »

Föreningen har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring vilket innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt i sin hemförsäkring.

Denna försäkring täcker således inte din hemförsäkring, utan den tecknas av varje bostadsinnehavare.


Bostadsrättsförsäkringen täcker skador på den på bland annat den fasta inredningen i bostaden.


Tillbaka